If Skadeforsikring har pusset opp lokalene sine på Hamar og vi har hatt gleden av å utføre elektroarbeidene og montere ny belysning. Vi takker for oppdraget og

gratulerer med flotte lokaler.